Alföldi Civilekért Alapítvány

Az alapítvány a hálózat tagszervezete

Adószám: 18364963-1-03

 

Untitled Document

proHaló

Hálózat a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók fejlesztéséért.
A proHáló nonprofit szervezetek hálózata, amelynek tagjai - regionális, megyei, kistérségi és települési hatókörben - szolgáltató, koordináló és fejlesztő feladatokat látnak el. Létrejöttét 2003-ban 18 hazai nonprofit szervezet kezdeményezte, jelenleg 12 tagja van.
A proHáló küldetése, hogy igényes szolgáltatásokkal, fejlesztő szemlélettel, a valós szükségletekre alapozott rugalmas és gyors reagálással szolgálja a hazai nonprofit szektor fejlődését.

 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

Egyesületünk a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 1997. novemberében alakult összefogva Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye falu- és tanyagondnokait, a falugondnoki szolgálat fejlesztéséért tevékenykedő polgármestereket, jegyzőket, önkormányzati szakembereket, önkéntes segítőket.
Az egyesület célul tűzte ki a falugondnokságok szakmai munkájának, a falvak és a tanyás térségek hátrányos helyzetének javítását. Jelenleg a térség 158 településén 233 falu, illetve tanyagondnokság működik.Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyarországon az 1989-es politikai fordulattal egyidőben megalakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A kezdetben maroknyi lelkes csapatból az eltelt évek Magyarország, sőt Közép- Európa egyik legerősebb karitatív szervezetét formálták. Komoly erőfeszítések - menekült hullám, délszláv háborúk - árán tudták megoldani az önkéntesek az eléjük tornyosuló feladatokat úgy, hogy mindvégig megőrződött a Máltai Szeretetszolgálat missziós alapja:
"A hit védelme a szegények szolgálatában"
Ez az önkéntesek lelki fundamentuma, amelyre építkeznek, és amely közösségbe vonja őket, egységet teremtve a rászorulók és a szolgálat tagjai között.Kecskeméti Civil Kereksztalok

Kecskemét városában több mint száz civil szervezet működik.
A Városi Civil fórum, 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy összehangolja és segítse a városban működő civil szervezetek munkáját, és hatékonyan képviselje az önkormányzati munkában.
A fórumon belül működő szakmai csoportok, az úgynevezett kerekasztalok fogják össze és képviselik a hasonló területen működő szervezeteket.
Kecskeméti Polgármesteri Hivatal

Kecskemétet a magyar városfejlődés egyik legérdekesebb példájaként tartják számon. Fejlődése nagy vonásaiban hasonló ugyan alföldi társaihoz, de több tekintetben különbözik is tőlük. A majdnem hat és fél évszázada városi rangú település a feudalizmusban királynéi birtokként, majd földesúri hatalom alatt álló mezővárosként jelentős szabadságokkal bírt, melyek hűbéri-feudális korlátoktól mentes fejlődést biztosítottak számára. A török időkben különleges jogi státusza tette lehetővé megmaradását, majd a pusztai nagy állattartás és marhakereskedelem alapozta meg fejlődését. A földesúri függéstől megszabadulva a nagy mezőgazdasági kultúraváltás után a szőlő- és gyümölcstermelésben, a kertes tanyák elterjesztésében játszott szerepe különböztette meg Kecskemétet a többi várostól. A sívó futóhomokot "aranyhomokká" változtató szorgalom, tudás, a nyitottság, az újra, a befogadásra, az adaptivitásra való képesség, a hihetetlen élni akarás tette igazán várossá Kecskemétet.Rózsahölgyek Társasága

A Rózsahölgyek a jóság, a szépség, a szelídség, a szeretet és a béke követei a világban, akik vállalták, hogy ezen értékeket képviselik mindennapi életükben. A „Rózsahölgyek Társasága” 2011. augusztusában díjat alapított a „Jóság, szeretet és a harmónia nagykövete” címmel, mely kétévente kerül odaítélésre. Ezen kívül több jötékonysági programot is szerveznek minden évben. Fogadalmuk szövege itt olvasható. Munkájukról rövid ismertető itt található.Homoki Varázskert Szociális Szövetkezet

A Homoki Varázskert Szociális Szövetkezet 2013 - ban alakult.

Előzménye a Máltai Szeretetszolgálatnál sikeresen bonyolított „Gyógyít-Lak” elnevezésű UNIÓS program, amelyben 25 fő hajléktalan személyt képeztünk ki. 15 fő végzett sikeresen a 7 hónapos gyógynövény-termesztő és gyűjtő tanfolyamon. A képzés alatt 1 hektáros földterületen dolgoztak, gyógynövényeket és egyéb fűszernövényeket termesztettek. A megtanult ismereteket a szövetkezet kereteiben kamatoztatják.

Természetes anyagokból, a kertben termesztett növények felhasználásával készítenek különböző termékeket,- ajándéktárgyakat, illatpárnát, szappanokat, amelyeket adományért adnak, későbbiekben szerény bevételre is számítanak, amelyet a szövetkezet működésére fordítanak vissza.

A szövetkezet elkötelezett abban, hogy segítsen hátrányos helyzetű tagjain - megfelelő munkahely, munkalehetőség megteremtésével, ezáltal szociális helyzetük javításával. 

 

Alföldi Civilekért Alapítvány - 6000 Kecskemét Hoffmann János utca 11. - 06-30/38-20-661

2010 © katibi